TUẦN BÁO THẰNG BỜM _ Số đầu Xuân Canh Tuất 1970

Truyện/TUẦN BÁO THẰNG BỜM/Xưa

TUẦN BÁO THẰNG BỜM

 Số đầu Xuân Canh Tuất 1970

NGUỒN:

– HÌNH ẢNH: Đinh Thanh Nguyện – Nhị Linh – Hoàng Đăng Anh Kiệt – Nguyễn PoPo – Internet.

– NỘI DUNG: Đinh Thanh Nguyện – Nguyễn PoPo

 

Thang Bom 01
Đọc thêm  TUẦN BÁO THẰNG BỜM _ Tuần lễ từ 14 đến 21-03-1970
Tags:

Latest from Truyện

Trở lại Đầu trang