Category archive

Tứ xứ

Tứ xứ/Văn hoá/Xưa

TINH THẦN THƯỢNG VÕ CỦA DÂN TỘC VIỆT

Dân tộc Việt Nam xưa nay vốn có truyền thống thượng võ, nên rất coi trọng việc rèn luyện cơ thể hằng ngày như là phương tiện để mà phát triển quân sự. Đá cầu là một trong những môn chơi rất được mọi tầng lớp xã hội các thời Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn… Đọc tiếp

Tứ xứ/Văn hoá/Xưa

Sài Gòn xưa, xóm Gà của tôi

Sài Gòn -Gia Định có nhiều địa danh rất đơn giản, phản ảnh tính mộc mạc, chân phương “có gì nói đó” của dân Miền Nam. Rải rác khắp nơi trong Saigon Gia định có những Xóm như Xóm Củi, Xóm Chiếu, Xóm Lò Gốm, Xóm Thơm, Xóm Lò Heo, Xóm Chuồng Bò, Xóm Bãi… Đọc tiếp

1 2 3 7
Trở lại Đầu trang